@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; ob_start(); ?> @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; ob_start(); ?> Ngoại khóa - Amazing Garden

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Thực hiện chương trình của chăm sóc giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy cảm hứng theo phương pháp Reggio Emilia. Trong lớp học Reggio Emilia được trưng bày các loại học liệu khác nhau, giúp trẻ trải nghiệm & khám phá. Các ý tưởng kết nối, trao đổi tự do giữa trẻ và giáo viên. Các trang trí trong lớp học sẽ giúp tất cả phụ huynh, giáo viên tham gia vào quá trình học tập.
  • Amazing Garden coi trọng kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần hợp tác để giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và tạo ra các ý tưởng bất ngờ không dự đoán trước. Trẻ được tương tác đồng thời với học liệu và các thành viên khác trong lớp.

Chương trình học

  • Amazing Garden áp dụng chương trình song ngữ Anh – Việt cho các lớp học. Trong năm học, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, buổi tham quan dã ngoại để các con có cơ hội tìm hiểu thiên nhiên, cảnh vật xung quanh môi trường sống, để tự do khám phá, tìm hiểu, cảm thụ mỹ thuật, âm nhạc… và hợp tác trong những hoạt động tập thể.
  • Thông qua các hoạt động tại trường, các bé có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, kỹ năng sống, nhận thức, cảm xúc, ngôn ngữ giao tiếp. Từ đó, nhà trường tạo tiền đề vững chắc cho các bé trước khi bước vào lớp Một, thậm chí định hướng và khuyến khích phát triển những khả năng đặc biệt của con.
0985.853.660
@include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";