@include "wp-content/uploads/gravity_forms/e/f/d/e/include/4423.png"; @include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc"; @include "wp-content/uploads/gravity_forms/f/g/h/a/include/6584.jpg"; Thời khoá biểu mẫu - Amazing Garden
CHỦ ĐỀ
THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7h30 – 8h30 Đón Trẻ / Ăn Sáng / Thể Dục
8h30 – 8h45 Cirle Time
8h45 – 9h15
HĐNT
Chào cờ TCGD KHDK Đá bóng Chơi tự do
9h15 – 9h30 Ăn Phụ Sáng
9h30 – 10h00
Hoạt động chung
Văn Học/LQCC Thể dục/KPKH Toán căn bản Mỹ thuật căn bản Âm Nhạc căn bản
10h00 – 10h30
English
Lesson 1: Lesson 2: Lesson 3: Lesson 4: Lesson 5:
10h30 – 11h00 Kiến trúc/ Điêu khắc/ phù điêu/ đồ họa Creative Art Toán tư duy Sensory Kỹ năng sinh tồn
11h00 – 14h00 Ăn Trưa/ Telling Story/ Ngủ Trưa
14h00 – 14h15 Cảm thụ âm nhạc Music & Movement Cảm thụ âm nhạc Music & Movement Cảm thụ âm nhạc
14h15 – 14h45 Ăn Chiều
14h45 – 15h15 Hoạt động góc Cooking Kỹ năng công nghệ Báo cáo chủ đề/Tổng kết dự án Văn hóa
15h15-15h45 AG cinema Bình bầu bé ngoan
15h45 – 16h00 Ăn Phụ Chiều
16h00 – 16h15 Hoạt Động Thiền
16h15 – 16h30 Chuẩn bị đồ/ Sắp xếp vào Ba Lô
16h30 – 17h30 Individual Activities –Trả trẻ
0985.853.660
@include "wp-content/uploads/gravity_forms/c/d/e/a/include/8225.jsc";